• Viac ako 20 ročné skúsenosti v poskytovaní bezpečnostných služiebpult
 • Niekoľkonásobné ušetrenie nákladov v porovnaní s bežnou strážnou službou
 • Prenosy videosignálu pri monitorovaní a ostrahe veľkých areálov
 • Obmedzenie zlyhania ľudského faktoru
 • Ochrana Vášho majetku proti vlámaniam, krádežiam, rozkrádaniu a poškodzovaniu
 • Využívanie najmodernejšej a najúčinnejšej technológie v tejto oblasti
 • Spoľahlivý, dôsledný, vyškolený a vystrojený personál s dlhoročnou praxou v tejto oblastizv
 • Ideálne skombinovaný ľudský a technický potenciál
 • Okamžitý a účinný zásah pri každom narušení objektu
 • 24 hodinové monitorovanie napojeného objektu, čím sa zníži riziko ľudského zlyhania na minimum
 • Prečo riskovať s priemerom, keď sa o Váś majetok postarajú profesionáli?
 • Pokrývame celé Slovensko, no volíme individuálny prístup