Praktické rozdelenie objektov a ich vhodnosť pre rôzne typy ochrany a ostrahy.

1. Malé objekty

  • kancelárie
  • obchody
  • prevádzky
  • vybraté priestory v rámci väčších objektov

2. Väčšie samostatné objekty bez vonkajších priestorov

3. Samostatné priestory s vonkajšími oplotenými priestormi