V prípade záujmu o miesto v našej spoločnosti, prosím vyplňte nasledujúci formulár:

 

Meno a priezvisko, titul: 
Telefónne číslo: 
E-mail: 
Vodičský preukaz:   A    B    nevlastním  
Zbrojný preukaz:   A    B    C    D    E    F    nevlastním  
Prax v bezpečnostnej službe (ak áno, aký čas): 
Súhlasím s doleuvedeným vyhlásením:   Áno  
Overovací kód: kpaybt Odpíšte text z obrázku
    

Vyhlásenie: Vyhlasujem, že som nič nezamlčal a všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé. V zmysle Zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, § 6, ods. 1, súhlasím s evidenciou poskytnutých údajov po dobu 5 rokov.