Naša spoločnosť Vám ponúka nasledujúce služby:
  • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce, alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
  • ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
  • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
  • ochrana majetku pri preprave
  • ochrana prepravy majetku a osoby
  • ochrana osoby
  • prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby
  • vypracovanie plánu ochrany
  • poradenstvo týkajúce sa uvedených činností