Spoľahlivý partner pri ochrane Vášho majetku.

Spoločnosť CERBEROS, s.r.o. pôsobí na Slovensku od začiatku 90-tych rokov, zaoberá sa celou škálou poskytovania bezpečnostných služieb v zmysle zákona 473/2005 Zb.

Poskytujeme svojim klientom účinnú pomoc pri ochrane ich majetku, pri zamedzovaní takých nežiadúcich vplyvov ako sú vlámania, krádeže majetku, rozkrádanie a tiež zníženie rizika vzniku následných škôd.

K naplneniu týchto cieľov využívame vhodnú techniku a tiež náležite vyškolených a vystrojených pracovníkov. Veľmi dôležité je aj posúdenie a výber vhodných prostriedkov, či už technických alebo ľudských, lebo len ich vhodná kombinácia zabezpečí klientovi potrebnú ochranu pri primeraných nákladoch.

Veľmi účinné a pre klienta efektívne je použitie moderných prostriedkov zabezpečovacej techniky a pracovísk strediska registrovania poplachov, ktorého pracovníci monitorujú chránené objekty a v prípade potreby na narušený objekt vysielajú zásahové skupiny. V súčasnosti sme schopní touto službou pokryť vačšinu územia Slovenska.

Oblasť zabezpečenia majetku je dôležitou súčasťou našej reality, je preto dôležité, aby sa o Vašu bezpečnosť starali profesionáli.

Spoľahlivosť a profesionalitu našej spoločnosti dokazuje spokojnosť našich klientov, ku ktorým patria obchodné reťazce, bankové spoločnosti, SSE a.s. a množstvo ďalších klientov.